23.1.23020150. Generisati trocifreni cijeli broj. Ispremještati mu cifre tako da se dobije najveći mogući broj sastavljen od te tri cifre. Npr. 476 ==> 764.

Opis rješenja:

Listing programa:

//23020150
#include<iostream>
#include<cstdlib>
#include<ctime>

using namespace std;

int main(){
	srand(time(NULL));
	
	int a=rand()%899+100;
	int x,y,z,pom=0,total=0;
	z = a % 10;
	y = (a % 100) / 10;
	x = a / 100;
	
	cout<<a<<endl;
	
	if( x <= y){
		pom = x;
		x = y;
		y = pom;
	}
	if(x <= z){
		pom = x;
		x = z;
		z = pom;
	}
	if(y <= z){
		pom = y;
		y = z;
		z = pom;
	} 
	total=100*x+10*y+z;
	cout<<"Najveci broj od ponudjenih je: "<<total<<endl;
	return 0;
}

Ispis na ekranu:

Riješeni zadaci    Index