Pošto je Delphi kompletan programski jezik, razumljivo je da postoje mnogi aspekti programiranja. Tako recimo, programer može kucati kod koji neće imati nikakvog spoljašnjeg efekta ( primjer : stvaranje vlastitih komponenti ), ili može praviti Windows aplikaciju koja može biti i te kako interaktivna.
     Ovaj site je predviđen za početnike u Delphiju, pa čak i u programiranju uopšte ( znanje Pascal-a je ipak poželjno ), te možda za one koji su taj nivo već prerasli neka od gore navedenih područja ne budu dovoljno opširno izložena, pa im ih preporučujem samo za ponavljanje, ne obavezno za učenje novog.
     Treba takođe istaći da je ovaj site apsolutno obrazovnog karaktera i na njemu se ne nalaze stvari koje bi mogle činiti bilo kakvu štetu ( kodovi virusa i sl. ).