Delphi je proizvod firme Borland, danas poznate kao Inprise. Ova firma je poznata po programskim jezicima kao sto su Pascal, C, C++... Ustvari, Delphi je objektni Pascal, dakle proširen na 32-bitne sisteme.
     Delphi je dobio ime prema legendarnom grčkom proročištu, a i njegov zaštitni znak je upravo grčki hram. Još jedna osobina vezana za ovo je da svakom exe file-u automatski daje ikonu baklje.
     Ovaj site je posvećen četvrtom izdanju ovog programskog jezika.

Minimalna konfiguracija:

Pentium I 133 MHz, Windows 95, 16 Mb RAM
Veličina: 90 Mb
Dodaci: Image Editor, Database Desktop, InstallShield, Help Workshop

     Na prvi pogled, Delphi se čini jako komplikovan, međutim, ubrzo se shvata da je on izuzetno jasan i matematički definisan. Naime, i najteži izazovi su ustvari samo sklapanje jednostavnih radnji u jednu.
     Delphi je vrlo moćan alat. Svaka akcija u Windows-u se može napraviti u Delphiju, tako da se jedan cijeli operativni sistem može napraviti u Delphiju. Štaviše, sam Delphi je napravljen u Delphiju.
     Takođe je i kompletan alat. Naime, moguće je manipulisati bazama podataka, SQL-om, HTML-om, game driverima i sl.
     Njegova najznačajnija osobina je kompatibilnost. Sam programer može kreirati nove komponente i tako prilagoditi Delphi samom sebi.
     O Delphiju na Internetu možete naći više na stranici:
          http://www.borland.com