Dodavanje fajlova uz Е-mail /Attach Files/

Dodavanje fajlova uz Е-mail /Attach Files/, postupak:

1.Attach Files (clik).
2.Kliknuti Browse
3. Izabarati folder.
4. Izabrati fajl.
5.Klikni na Attach Files
6.Klikni na Done
7.Pod Attachments pojaviti ce se ime fajla koji si prikacio i njegovu velicinu
8. Upisati e-mail adresu, Subject i click na Send dugme.

ATTACHMENT - Dodavanje fajlova uz e-mail  
Postupak:
1.Attach Files (clik).

2.Kliknuti Browse
3.Pronaci destinaciju fajla.
4.Obiljezi taj fajl ili upisi njegovo ime u prostor oznacen kao File name:
5.Klikni na Attach Files
6.Klikni na Done
7.Pod Attachments pojaviti ce se ime fajla koji si prikacio i njegovu velicinu
8. Upisati e-mail adresu, Subject i click na Send dugme.
 
 
Korak:
1.Attach Files (clik).
Korak:
2.Kliknuti Browse
Korak:
3.Dvostruki click folder (miki maus).
Korak:
4.Obiljezi taj fajl ili upisi njegovo ime u prostor oznacen kao File name:

 

Korak:
5.Klikni na Attach Files

 

Korak:
6.Klikni na Done

 

Korak:
7.Pod Attachments pojaviti ce se ime fajla koji si prikacio i njegovu velicinu
Korak:
8. Upisati e-mail adresu, Subject i click na Send dugme.
Postupak:
1.Attach Files (clik).

2.Kliknuti Browse
3.Pronaci destinaciju fajla.
4.Obiljezi taj fajl ili upisi njegovo ime u prostor oznacen kao File name:
5.Klikni na Attach Files
6.Klikni na Done
7.Pod Attachments pojaviti ce se ime fajla koji si prikacio i njegovu velicinu
8. Upisati e-mail adresu, Subject i click na Send dugme.
 

    Index