COMPOSE -   KREIRANJE NOVE PORUKE

Postupak:
1. COMPOSE dugme (click)