COMPOSE - KREIRANJE NOVE PORUKE

Postupak:
1. COMPOSE dugme (click)
2. Postaviti pokazivač miša  iznad polja TO ( upis adrese primaoca) i kliknuti u polje TO
3. Sa tastature upisati e-mail adresu primaoca
4. Click na polje SUBJECT (za upis teme)
5. Sa tastature upisati SUBJECT (temu pisma)
6. Click na polje za tekst
7. Sa tastature upisati teksta poruke
8. SEND dugme (click)
9.  Potrvda o slanju

 

Korak:
1. COMPOSE dugme (click)
Korak:
2. Postaviti pokazivač miša  iznad polja TO (upis adrese primaoca) i kliknuti u polje TO
 
Korak:
3. Sa tastature upisati e-mail adresu primaoca
 
Korak:
4. Click na polje SUBJECT (za upis teme)
 
Korak:
5.
Sa tastature upisati SUBJECT (temu pisma)
 
Korak:
6. Click na polje za tekst
 
Korak:
7. Sa tastature upisati teksta poruke
 
Korak:
8. SEND dugme (click)
 

Korak:
9.  Potrvda o slanju

Postupak:
1. COMPOSE dugme (click)
2. Postaviti pokazivač miša  iznad polja TO ( upis adrese primaoca) i kliknuti u polje TO
3. Sa tastature upisati e-mail adresu primaoca
4. Click na polje SUBJECT (za upis teme)
5. Sa tastature upisati SUBJECT (temu pisma)
6. Click na polje za tekst
7. Sa tastature upisati teksta poruke
8. SEND dugme (click)
9.  Potrvda o slanju

Nazad