MICROSOFT EXCEL 2000


Postoji više programa za rad sa radnim tabelama.Međutim svi se zasnivaju na istim principima, pa ako naučite jedan veoma lako se možete prebaciti na neki drugi. Kako se ovi programi prvenstveno koriste za računanje sa brojevima oni se oslanjaju na matematicko znanje korisnika. Međutim, osobina programa za rad sa radnim tabelama je da oni obavljaju obimna izračunavanja, a ne korisnik što korisniku omogućava da se skoncentriše na suštinu problema koji rješava.
Da biste mogli da koristite programe za radne tabele morate da razumijete njihove prikaze na ekranu, način kretanja po tabeli i način izvršavanja komandi.
Excel je program koji spada u ovu grupu namjenjen za rad sa tabelama, grafičkim prikazom podataka iz tabele i bazama podataka.


Startovanje - dio u kome saynajete o pokretanju Excel-a.
Radno okruzenje- ovde se upoznajete sa radnim okruženjem.
Funkcije - ovde se upoznajete sa Funkcijama koje su ugrađene u Excel i njihovim korištenjem, a isto tako i sa definisanjem novih funkcija.
Filteri - Saznaćete šta su filteri i kako se koriste.
Grafikoni - naučicete kako da podatke iz tabele predsavite grafički.