Filtriranje tabele sa uobicajenim Auto filterom (custom)

Da biste pronasli specificne vrjednosti u redovima koristeci jedan ili dva poredbena kriterijuma za istu kolonu kliknite na Filter, na Data meniju, klikni AutoFilter, klikni strelicu koja sadrzi podatke koje zelite porediti, a onda klikni Custom.
Pogledaj Kako filtrirati listu

§ Ako poredite po jednom kriterijumu klikni comparison operator koji zelis koristiti u prvoj kutiji pod Show rows where, a onda unesi vrijednost koju zelis da uporedjujes u dijalog boks odmah desno do comparison operatora
   
§ Da dobijete redove koji uporedjuju dva uslova , unesi isto kao u gore navedenoj tacki a onda klikni And dugme. U drugi poredbeni operator I dijalog boks za vrijednosti unesi sta zelis
 

§ Da uporedite redove koji ce pokazati ili jedan ili drugi uslov, unesite sve kao u prve dve tacke ali umjesto na And klik je na Or