Tipovi poredbenih kriterija

Sljedece tipove poredbenih kriterijuma mozete koristiti u opsegu kriterija bilo u naprednom ili u obicnom filteru.

Niz kareaktera

Niz od n broja karaktera pronalazi bolo odredjene vrijednosti bilo vrijednosti cija su pocrtna slova zadani karaketri.
Ako zelite pronaci odredjeni tekst otkucajte sljedecu formulu
="=tekst"
gdje je tekst vas zamisljeni tekst.


Karakteri zamjene

Koristi se Za
? Zamjenjuje bilo koji znak
* Zamjenjuje grupu znakova
~ Mjenja ? ili*

 


Vrijednosti u okviru odredjenih granica

< manje od
> vece od