STA SU FORMULE ?

FORMULE SU JEDNACINE KOJE IZVODE OPERACIJE SA PODACIMA NA RADNOJ STRANICI KAO STO SU MATEMATICKE OPERACIJE ( SABIRANJE,MNOZENJE,...), ILI MOGU DA UPOREDE VRIJEDNOSTI NA RA- DNOJ STRANICI ILI DA SJEDINE TEKST. ONE MOGU DA SE ODNOSE NA DRUGE CELIJE NA ISTOJ ILI NA RAZNIM STRANAMA U JEDNOJ ILI U DRUGIM RADNIM KNJIGAMA...

 

PISANJE FORMULA

RACUNSKI OPERATORI

 ODNOSI SA CELIJAMA

UPOTREBA FUNKCIJA