FLASH - PRIMJERI
Oblici deformacije

Dugmad

Kretanje linija Dugme1 bez linka
krug Dugme2 link na html fajl
kvadrat Dugme3 zaustavljanje na 18 frejmu
Kretanje i promjerna veličine krug Dugme4 stop/play
kvadrat

Dugme5

stop/play (umanjena)
Rotacija linija

Dugme6

stop/play/goto5
  linija

Dugme7

stop/play/goto5,15
Rotacija kvadrat

Dugme8

...+stop_10
Rotacija i ALPHA kvadrat
Rotacija i TINT kvadrat
Rotacija i BRIGHTNESS kvadrat Kretanje + layer primjeri
Kretanje i SKEW -30 kvadrat
GUIDE

SHAPETWEEN

Vodjeni Shapetween2
Fizika Shapetween3
Biologija1

Shapetween

Biologija2
Sunce-zemlja-mjesec