WEB COMPONENT PLAG IN
(slika bijela)
  PLAG IN

Postupak:
 1. INSERT meni
 2. Otvara se dijalog prozor INSERT WEB COMPONENT
 3. COMPONENT TYPE lista
 4. ADVANCED CONTROL opcija
 5. CHOOSE AN EFFECT lista
 6. PLAG IN opcija
 7. FINISH dugme
 8. Otvara se dijalog prozor PLUG IN
 9. BROWSE dugme
 10. Izabrati fajl
 11. OPEN dugme (potvrda izbora fajla)
 12. OK dugme (potvrda izbora parametara u PLUG IN dijalog prozoru)
 13. Kraj

Dodaci