abc HTML elektronski priru─Źnik

2. Uređenje teksta

 1. Paragraf /PARAGRAPH/ <p>
 2. Nova linija /LINE BREAK/ <br>
 3. Tekst koji je prethodno formatiran /PREFORMATTED/
 4. Odnos paragraf, nova linija i prethodno formatirani
 5. Poravnanje /ALIGN/
 6. Uvlačenje teksta /INDENT/
 7. Numerisana lista /ORDERED LIST - OL & LI/
 8. Nenumerisana lista - buliti /UNORDERED LIST - UL & LI/
 9. Definisana lista /DEFINITION LIST/
 10. Uvlačenje teksta /BLOCKQUOTE/
 11. Margine /MARGINS/

 12. Dodaci
 13. Dodatak: boje /APPENDIX COLORS/
 14. Dodatak: veličina fonta - parametri /FONT SIZE/
 15. HTML kodovi u priručniku
 16. Popis termina u priručniku

Index