BOJA POZADINE /BACKGROUND COLOR/  BGCOLOR="naziv_boje_ili_kod_boje"

Boja pozadine /BACKGROUND TABLE/ tabele se postavlja u TAG-u TABLE parametrom BGCOLOR="#kod_boje". Može se navesti i naziv boje. Popis kodova i naziva boja je u dodatku

Tri su nivo boja pozadina:

  • Stranice-dokumenta /PAGE, DOCUMENT/ body TAG.
  • Tabele /TABLE/ table TAG.
  • Ćelija /CELL/ td TAG.

Parametri boje pozadine dokumenta se definišu u TAG-u BODY. Na primjer: <body bgcolor="#0000FF"> za plavu boju.

Izmjena boje pozadine omogućuje izradu ljepših Web stranica. Popis kodova i naziva boja je u dodatku Za prikaz boje na monitoru koristi se RGB šema boja:
R /RED/ – crvena
G /GREEN/ – zelena
B /BLUE/ – plava
TAG BGCOLOR="=naziv_boje_ili_kod_boje"omogućuje dva načina prikaza izabrane boje:
BGCOLOR=" TAG za bpoju pozadine
=" obavezni znaci
naziv_boje engleski naziv boje
kod_boje" ili kod boje (HEKSADEIMALAN broj sa znakom # ispred broja) >>
" završetak TAG-a.

Vrijednosti boja su od 0 - 255 odnosno heksadimalno (00 do FF) Heksadicimalni brojevi :
R – crvena – 00 - 255
G – zelena – 00 - 00
B – plava – 00 – 00

Primjer 1. Boja pozadine       bgcolor   (primjer crvena)
<html>
<head>
<title>pozadina crvena</title>
</head>
<body bgcolor="RED">
</body>
</html>
 

Primjer 2. Boja pozadine       bgcolor   (primjer žuta)
<html>
<head>
<title>zuto</title>
</head>
<body bgcolor="yellow">
</body>
</html>
 
 

Primjer 3. Boja pozadine       bgcolor   (Kod boje plava)
Opis rješenja:
<html>
<head>
<title>zuto</title>
</head>
<body bgcolor="#0000ff">
</body>
</html>
 

Prozor na dnu stranice je namjenje za provjeru koda:
- kopirajte kod (edit, copy, paste ili CTRL+C, CTRL+V ili DRAG&DROP metodom), editovanje je moguće u prozoru


Znanje.org

<< nazad