PRAZAN DOKUMENT  
Najmanji HTML dokument

Svaki HTML dokument mora sadrži određene HTML tagove. Na početku dokumenta mora bti tag <html> i dokument se mora završiti sa tagom </html>. Ostali dio dokumenta se sastoji od dva dijela:
  • HEAD - zaglavlje (počinje sa <head> a završava sa </head>). TAG-ovi i tekst ovog dijela ne prikazuju se direktno na stranici.
  • BODY - tijelo (počinje sa <body> a završava sa </body>). Sadržaj ovog dijela prikazuju se prozodu BROWSER-a.

HEAD - zaglavlje sadrži obavezno TITLE - naslov (počinje sa <title> a završava sa </title>).

BODY - tijelo sadrži stvarni tekst koji čini paragrafe, liste, kao i ostale elemente. 

HTML elementi su napisani sa početnim TAG-om i završnim TAG-om.
TAG počinje sa znakom < a završava sa znakom >.

Rezime
Zahtjvani elementi HTML dokumenta su : <html>, <head>, <title> i <body> tagovi i njihovi odgovrajući završni tagovi. Možete formirati prazan fajl koji sadrži samo ove dijelove.

Neki čitači (BROWSERS) će prikazati korektno HTML dokument i bez ovih tagova, a neki ne. Zato je neophodno da ih uvijek navedete.

Svaki HTML dokument mora sadržavati minimalan broj HTML tagova. 

<html>
<head>
<title>
Naziv</title>
</head>

<body>
</body>
</html>

 

Prozor na dnu stranice je namjenje za provjeru koda:
- kopirajte kod (edit, copy, paste ili CTRL+C, CTRL+V ili DRAG&DROP metodom), editovanje je moguće u prozoru


Znanje.org

<< nazad