IZGLED FONTA        FONT FACE

Izbor fonta se izvodi sa  <
font face="ime fonta"> i </font> tagovima.

Primjeri fonta
<font size=+2 face="Arial">Arial</font> Arial
<font size=+2 face="Comic Sans MS">Comic Sans MS</font> Comic Sans MS
<font size=+2 face="Courier New">Courier New</font> Courier New
<font size=+2 face="Helvetica">Helvetica</font> Helvetica
<font size=+2 face="Impact">Impact</font> Impact
<font size=+2 face="Verdana">Verdana</font> Verdana
<font size=+2 face="Tahoma">Tahoma</font> Tahoma
<font size=+2 face="Times New Roman">Times New Roman</font> Times New Roman
Tag <font size=n> i </font>dolaze zajedno.
 


Primjeri izbora fonta
<font face="Courier New"> izbor fonta pod navodnicima <font face= "Courier New"> Lijep dan</font> Lijep dan
<font face="Arial"> izbor fonta pod navodnicima <font face= "Arial"> Lijep dan</font> Lijep dan
<font face= "Courier New">
<font face= "Arial">
<font face="Verdana">
Tekst sa 3 fonta. Svaki font se mora navesti posebno (prethodni se mora zatvoriti </font> <font face= "Courier New"> Lijep dan
<font face= "Arial">
Lijep dan
<font face="Verdana">
Lijep dan
Lijep dan Lijep dan Lijep dan
<tt>tekst</tt>

proporcionalno     typewriter

<tt>Lijep dan</tt> Lijep dan
Tag <font size=n> i </font> dolaze zajedno.

Napomena: Budite obazrivi sa izborom fontova. Mnoge starije verzije čitača ne podr┼żavaju ovu opciju.

Prozor na dnu stranice je namjenje za provjeru koda:
- kopirajte kod (edit, copy, paste ili CTRL+C, CTRL+V ili DRAG&DROP metodom), editovanje je moguće u prozoru


Znanje.org

<< nazad