VELIČINA FONTA        FONT SIZE

Veličina fonta se određuje sa <
font size=n> i </font>
tagovima. Vrijednosti parametara veličine fonta su prikazani u Dodatak: veličina fonta - parametri /FONT SIZE/
Primjeri izbora veličine fonta (font size=n)
<body>
<p>

Primjer

Ekran

<font size="1">veličina 1</font>

veličina 1

<font size="2">veličina 2</font>

veličina 2

<font size="3">veličina 3</font>

veličina 3

<font size="4">veličina 4</font>

veličina 4

<font size="5">veličina 5</font>

veličina 5

<font size="6">veličina 6</font>

veličina 6

<font size="7">veličina 7</font>

veličina 7

</p>
</body>

Primjer:
1. Izvesti slijedeći primjer:
<font size="1">veličina 1</font>
<font size="2">veličina 2</font>
<font size="3">veličina 3</font>
<font size="4">veličina 4</font>
<font size="5">veličina 5</font>
<font size="6">veličina 6</font>
<font size="7">veličina 7</font>

2. Kako izmjeniti program da se u svakom redu nalazi novi tekst (šta treba dodati u svakoj liniji?)


Promjena veličine fonta (+/- )

Moguća je promjena prikazane veličine fonta

  • navođenjem vrijednosti (npr. <font size="4">)
  • dodavanjem parametra veličine <font size=+1> slijedeći veći,
  • oduzimanjem parametra veličine <font size=-1> prethodni manji,


<font size=+1>HTML</font> <font size=+2>je</font> <font size=+3>jednostavan</font> <font size=+2>programski </font> <font size=+1>jezik</font> zar ne <font size=-1>jeste li </font> <font size=-2>saglasni?</font>

Promjena veličine fonta (+/-)

Primjer

Ekran

<font size=+1>HTML</font>
<font size=+2>je</font>
<font size=+3>jednostavan</font>
<font size=+2>programski </font>
<font size=+1>jezik.</font>
zar ne.
<font size=-1>Jeste li </font>
<font size=-2>saglasni?</font>

HTML je jednostavan programski jezik zar ne. Jeste li saglasni?

Prozor na dnu stranice je namjenje za provjeru koda:
- kopirajte kod (edit, copy, paste ili CTRL+C, CTRL+V ili DRAG&DROP metodom), editovanje je moguće u prozoru


Znanje.org

<< nazad