HORIZONTALNA LINIJA /HORIZONTAL LINE/ HR

Horizontalna linija se koristi da razdvoji prostor na Web stranici. Tag za horizontalnu liniju je <hr>. Horizontalna linija nema tag za zatvaranje.

Parametri horizontalne linije
HORIZONTAL LINE  
Sintaksa  Opis Primjer kod Primjer ispis
<hr>

linija

<hr>
<WIDTH=n>

širina u pikselima

<hr width=10>
<WIDTH=n%>

širina u procentima

<hr width=10%>
<SIZE=n>

debljina u pikselima (5)

<hr size=5>
<SIZE=n>

debljina u pikselima (15)

<hr size=15>
<NOSHADE>

debljina u pikselima (15) bez sjene

<hr size=15 NOSHADE>
<hr>

crvena linija

<hr COLOR="red">
<SIZE=n COLOR="red"> crvena linija debljina u pikselima (15) <hr size=15 COLOR="red">
<SIZE=n NOSHADE COLOR="red"> crvena linija debljina u pikselima (15) bez sjene <hr size=15 NOSHADE COLOR="red">
 

Daljnji rad: Napisati html kod da se nacrta linija sa slijedećim parametrima. Podsjetimo se da unutar TAG-a horizontalne linije može biti više parametara

 1. 30% prozora
 2. širina linije 63 piksela
 3. debljina linije 3 piksela
 4. debljina linije 9 piksela
 5. linija u lijevoj polovici ekrana
 6. žuta linija
 7. bijela  linija
 8. crna  linija
 9. siva linija
 10. debljina  linije 3, širina 5 piksela
 11. debljina  linije 3, širina 5 piksela bez sjene

  Prozor na dnu stranice je namjenje za provjeru koda:
  - kopirajte kod (edit, copy, paste ili CTRL+C, CTRL+V ili DRAG&DROP metodom), editovanje je moguće u prozoru


  Znanje.org

  << nazad