INDESING

Crtanje /DRAWING/

Crtanje sa pen tool - om  ( alatom pera ) omoguđava kreiranje finih pravih i zaobljenih  linija sa velikom preciznošću. Crtati možemo i sa  pencil tool – om ( olovka alatom) s kojom možemo ctrati kao po papiru. Ona je najpogodnija za skiciranje i kreiranje posebnog stila. Prvo selektujemo  pencil tool  sa ponuđenog menija, zatim obiljeržimo gdje želimo da započnemo crtanje nekog oblika, i povlačimo linije, tada će se početi pojavljivati mali x – evi, od kojih možemo povlačiti niove oblike i linije. Da bismo nacrtali zatvorenu putanju sa pencil tool – om selektujemo pencil tool pozicioniramo gdje želimo da počne putanja, i onda vučemo kuda želimo da se putanja kreće. Kada povlačimo istovremeno možemo pritisnuti tipku ALT na tastaturi i pojaviće se malo povećalo i gumica za brisanje . Kada je putanja oblika i veličine kakvu mi hoćemo da bude, onda pustimo dugme na mišu, ali ne i tipku ALT, nakon što se putanja zatvori u željenom obliku pušta se tipka ALT.

 

Crtanje standardnih oblika i pravih linija


Brzo i jednostavno se mogu kreairati jednostavne putanje kao što su linije, elipse, koristeći alate, alat box (toolox). toolbox takođe sadrži alate za kreiranje istih oblika. Da bi precizno radili sa putanjom možemo odabrati WINDOW pa TRANSFORM paletu , kako bismo izabrali veličinu i poziciju putanje kako jue povlačimo.

 

Crtanje prave linije, pravougaonika, elipse

            U toolboxu odaberemo linijicu , elipsu pravougaonik ili šestougao. Ako želimo ram ili frame posebnog oblika u toolboxu odaberemo ili elipsu frame ili pravougaonik frame . Ako želimo da crtamo iz centra objekta trebamo držati tipku ALTkada povlačimo mišem.

 

Mješanje krivih linija, uglova i pravih linija

             Da bismo nacrtali prave linije koristimo pen tool kliknemo tačno na obilježenu tačku  iz pen toola izaberemo convert – point icon ili pero sa malm strelicom da lakše poyicionirali, a yatim vučemo u željenom pravcu.


Isti je postupak iya iskrivljene linije samo još iy toolboxa izaberemo pen anchor .

 

Selektovanje objekata

            Prije nego što počnemo sa oblikovanjem objekta moramo ga selektovati u tool- u . Iz  toola iyaberemo crnu deblju strelicu koja služi za pozicioniranje i određivanje veličine objekta. Sljedeća alatka je bijela strelica iy tool – a koja služi za preciznije određivanje frejma putanja i za pomjeranje.

Index