INDESING

Postavljanje slike /PLACING A GRAPHIC/ o formatima slika i njihovim opcijama

Komanda PLACE se najcešce koristi kao preporucljiv nacin uvodenja slika u InDesignu.Takode se može ubaciti grafika i sa radne površine (DESKTOP) ili sa bilo kog mobilnog medija (CD, disketa), koristeci opciju DRAG & DROP ili COPY- PASTE.DRAG & DROP komanda funkcioniše kao PLACE opcija i slike se tada pojavljuju kroz LINKS paletu nakon što se uvedu u dokument.

 

PAŽNJA!: Ako uvodite sliku sa medija kao što je CD-ROM, veza ce se prekinuti onog trenutka kada izvadite disk iz kucišta racunara.

 

Procedura uvodenja slike:
1. Ucinite sledece:
 Da uvedete sliku bez da ste prethodno napravili okvir (FRAME), proverite da li je neko polje na dokumentu oznaceno
 Da uvedete sliku u postojeci okvir - selektujte okvir
 Da zamenite postojeci prikaz - oznacite okvir same slike
2. Opcija FILE - PLACE a zatim oznacite sliku koju želite da unesete
3. Ako želite da vidite prikaz slike pre uvodenja, odaberite opciju PREVIEW
4. Ako želite da zamenite željeni objekat, koristite opciju REPLACE SELECTED ITEM
5. Ako želite da podesite posebne opcije za format slike, ucinite sledece:
 Ili odaberite komandu SHOW IMPORT OPTIONS da pregledate odredene formate, a zatim klik na OPEN (kod WIN) ili CHOOSE (za MAC OS),
 Ili držite SHIFT dok birate OPEN/CHOOSE; ili kombinacija SHIFT + dupli klik na željeni fajl 
6. Ako se pojavi još jedan dijalog prozor, selektujte opcije za ubacivanje slike i OK
7. Uradite nešto od navedenog:
 Da biste uveli sliku u novi okvir, kliknite na odabranu sliku a zatim još jedan klik na ono mesto u dokumentu  gde želite da bude postavljen gornji levi ugao slike
 Da biste uveli sliku u postojeci neaktivirani okvir, stavite kursor na bilo koje mesto unutar okvira
 Da biste ubacili sliku u postojeci aktivni okvir, ne morate ništa ciniti, slika se automatski pojavljuje u okviru.Ako se dogodi da slucajno zamenite neku sliku sa novim grafikom koji ubacujete, možete vratiti taj potez pritiskom na Ctrl + Z ili Command + Z, kako biste vratili prvobitnu grafiku u okvr. 

 

O formatima slika i njihovim opcijama
/UNDERSTANDING GRAPHIC FORMATS AND THEIR OPTIONS/
 

 

InDesign je program koji omogucava ubacivanje velikog broja slika razlicitih formata, uglavnom onih koje imaju opcije za njihovu kontrolu. Identifikujuci opseg i svrhu vašeg dokumenta, možete precizirati koje cete opcije uz njega koristiti. Tako na primer, možete isplanirati rad sa tim dokumentom u onim formatima koji su najbolji za odredeni projekat. One opcije koje su vam na raspolaganju nakon ubacivanja slike, ce zavisiti iskljucivo od vrste slike koju ste izabrali. Smeštene su u dijalog prozore koji se pojave nakon aktiviranja opcije SHOW IMPORT OPTIONS u PLACE dijalog prozoru.
Parametre koje postavite - ostaju nepromenjeni sve dok ih sami ponovo ne modifikujete. 

 

Ukoliko SHOW IMPORT OPTIONS opcija nije aktivirana u okviru PLACE dijalog prozora, InDesign koristi opcije koje je sam namestio ili opcije koje ste poslednje koristili.
Kod ubacivanja PNG fajlova, komande u IMPORT OPTIONS dijalog prozoru se odnose samo na selektovani dokument a ne na kompjuterski ponudene opcije, niti na one koje ste poslednje koristili. 

Grafika /GRAPHICS/     Index