INDESING

O VEKTORSKOJ GRAFICI I BITMAPIRANIM SLIKAMA

Kompjuterska grafika može biti vektorska i bitmapirana.

 

VEKTORSKU GRAFIKU predstavljaju prave i krive linije, odredene matematickim objektima tj. vektorima. Ovakvim slikama je lako menjati velicinu ili oblik, a da pri tom ne izgube oštrinu. Ovo je moguce zbog cinjenice da ne zavise od rezolucije same slike, vec od rezolucije ekrana ili štampaca. Objekti napravljeni u InDesign-u uz pomoc alata za crtanje, su primeri vektorske grafike.

 

BITMAPIRANE SLIKE ili RASTER slike se sastoje od velikog broja kvadratica ili PIXELA, koji se nalaze na zamišljenoj mreži. Ove slike su najcešce elektronski predstavnici fotografija i slika radenih u programima poput Adobe PhotoShopa.Bitmapirani prikazi zavise od rezolucije same slike tj. ogranicene su odredenim brojem pixela. Kao posledica, pri promeni dimenzija slike, gube se detalji i postaju izreckani. Isto tako, bitmapirane slike zauzimaju jako puno mesta u memoriji i potrebno ih je kompresovati u prihvatljiv oblik pre uvodenja u InDesign>

 

 

Grafika /GRAPHICS/     Index