INDESING

Grids - Pomoćne linije

 

Grids – su mreže koje se pojavljuju na stranici. Oni mogu biti vidljivi ili skriveni na ekranu ali se ne pojavljuju prilikom štampanja. Postoje dvije vrste mreže: Baseline grid i Document grid.
Baseline grid služi za prvilno i lakše postavljenje teksta (1).
Document grid služi za pravilno postavljanje objekata (2).

1                       2

 

 

Da biste prikazali ili sakrili
mreže na stranici izaberite:
View > Show/Hide Baseline Grid
ili
View > Show/Hide Document Grid

 

Da biste podesili Baseline Grid:

Izaberite File > Preferences > Grids, pojaviće se:

  • Iz padajućeg menija Color izaberite boju u kojoj će se pojaviti linije. Boju takođe možete izabrati klikom na Other ili dvostrukim klikom na obojeni kvadratić.
  • U polje Start unesite vrijednost da biste odvojili grid od vrha stranice. Ako ne možete postaviti grid uz vertikalni ruler, počnite sa '0'
  • U polje Increment Every unesite vrijednost za razmk između linija.
  • Iz padajućeg menija View Threshold izaberite ili ukucajte postotak povećanja, kako bi linije  izgledale preglednije za rad. 
  • Pritisnite OK.

 

Da biste podesili Document Grid

Izaberite File > Preferences > Grids,

  • Iz padajućeg menija Color izaberite boju u kojoj će se pojaviti linije. Boju takođe možete izabrati klikom na Other ili dvostrukim klikom na obojeni kvadratić.
  • U polja Gridline Every unesite vrijednost za razmak između glavnih, horizontalnih i vertikalnih, linija
  • Polja subdivisions određuju broj sporednih linija unutar glavnih

Index