INDESING

Sloj /LAYER/ - KREIRANJE I PODEŠAVANJE LAYERA

Layeri se dodavaju korištenjem komande NEW LAYER na paleti za layere. Broj layera je ograničen samo od strane RAM-a i to podešeno u opcijama IN DESIGN-a.

Da bi prikazali paletu sa layerima put je sledeći:

Odete u padajući meni WINDOWS i označite LAYERS ili prosto kliknete dugme F7 na vašoj tastaturi. Da bi kreirali novi layer kliknite na dugme CREATE NEW LAYER u donjem dijelu palete. Poslije kreiranja novog layera kliknite dva puta na njega i otvoriće se prozor sa opcijama layera. U tom prozoru dajete ime layeru, određujete boju i određujete opcije: POKAŽI LAYER, ZAKLJUČAJ LAYER, POKAŽI VODIČE i ZAKLJUČAJ VODIČE.

 

Sloj /LAYER/     Index