INDESING

Sloj /LAYER/ - MJENJANJE REDOSLJEDA LAYERA

MJENJANJE REDOSLJEDA LAYERA

Redosljed layera je važan za cijeli dokumenat ne samo za tu određenu stranicu. Mjenjanjem redosljeda rearanžiraće se layeri na cijelom dokumentu. 

Redosljed layera se mjenja tako što kliknemo na određen layer i prevučemo ga na drugu poziciju, kao što je prikazano na slici.

Sloj /LAYER/     Index