INDESING

Sloj /LAYER/ - O PALETI SA LAYERIMA

Na paleti sa layerima se nalaze layeri koji se koriste u dokumentu poredani po redosljedu korištenja.

Paleta služi za kreiranje i brisanje layera, pokazivanje i sakrivanje, i podešavanje opcija za prikazivanje i štampanje layera. Ove takođe možete promjeniti redosljed layera i pomjerati objekte sa layera na layer. Zamislite layer kao providan list. Ako ne postoje objekti na layeru on je u potpunosti providan Layeri uključuju sve stranice dokumenata, uključujući i master. Na primjer ako sakrijemo Layer 1 da bi uređivali Stranicu 1 taj isti layer će biti sakriven i na svim ostalim stranicama.

Sloj /LAYER/     Index