INDESING

Sloj /LAYER/ - PREBACIVANJE OBJEKATA SA LAYERA NA LAYER

Da bi označili sve objekte na layeru držite dugme ALT na tastaturi i označite layer na kojem se nalaze ti objekti. Time će se selektovati svi objekti tog layera.

Za prebacivanje objekata postoje dva načina: kopiranje i prebacivanje. Kopiranje se vrši standardnim windows komandama copy-paste. Prebacivanje se vrši tako što kad označimo sve objekte u desnom dijelu layera pojavi se mala kockica. Kliknemo na tu kockicu i prevučemo je na drugi layer prilikom čega se izvršilo pomjeranje objekata.

Sloj /LAYER/     Index