INDESING

Sloj /LAYER/ - RAD SA SLOJEVIMA

Svaki dokumenat sadrži određen sloj po kome se radi. U slučaju IN DESIGN programa postoji mogućnost da radimo sa više slojeva istovremeno. Time dobijamo mogućnost da na svakom sloju napišemo određen tekst a da pri tome ne ometramo glavni sadržaj. Na primjer, ako printer štampa veoma sporo dokument jer se na istom nalazi ogromna slika, pri tome napravimo poseban sloj na koji postavimo tekst a ostale slojeve "sakrijemo" tako da se tekstualni sloj veoma jednostavno štampa.

Slojeve takođe možemo koristiti i da prikažemo alternativna rješenja na istom interfejsu.

Slojevi se na engleskom nazivaju LAYERS, tako da je u daljem tekstu riječ sloj zamjenjena rezervisanom rječju LAYER.

Sloj /LAYER/     Index