INDESING

Masteri

Master je kao pozadina šbackgroundćkoju mozes brzo upotrebiti za vise stranica. Master se moze nalaziti na jednoj stranici ili na vise njih. Masteri se koriste za objekte ili vodice, kao sto su margine, kolone, brojevi stranica, ponavljanje logoa ili umetnickih dela koji se nalaze na istoj poziciji na vecem broju strana. Koristenje mastera moze uveliko smanjiti vreme koje vam je potrebno za rad na nekom dizajnu.A ako zelite da promenite poziciju nekog objekta na masteru je potrebno samo jednom da to uradite.
Mozete brzo napraviti komparaciju razlicitih idejnih resenja kreiranjem razlicitih mastera, spajajuci ih, dobijate posve drugacija resenja.

Kreiranje i pamćenje mastera
Masterima se upravlja u master sekciji (gornji deo; Slika 1.) palete stranica. Svaki master ima ime i prefiks po kojem se zna koje stranice koriste taj master.

 • Master ikone u gornjem delu palete stranica
 • Prefiks mastera i ime
 • Prefiksi stranica zapamćenih mastera

Slika 1.

Kreiranje novog mastera za više stranica:

Pritisnite Ctrl (Windows) ili Command (Mac OS) i kliknite dugme Nova Strana  iz palete stranica.

 • Kreiranje mastera iz vec postojeće strane ili više njih

Prevuci celu stranicu (već postojeću) iz sekcije stranica u master sekciju. Svi objekti originalne stranice postaće deo novog mastera. Ako originalna strana koristi master, novi master je baziran na originalnom masteru te strane. (Slika 2.)


Slika 2.

Kreiranje novog mastera i unapred postavljanje opcija za njega

 • Izabrati novi master (New Master) u meniju palete
 • Označiti sledeće opcije i kliknuti OK:
  • Za prefiks, ukucaj prefiks koji identifikuje zapamćeni master svakoj stranici iz palete. ne sme biti veći od 4 karaktera
  • Za ime, ukucaj ime za master
  • Za bazni master, izaberi već postojeći master na kojem ćeš bazirati ovaj, ili nemoj nista izabrati.
  • Za broj stranica, ukucaj onoliki broj stranica koliki tebi treba.

Dodavanje opcija na već postojeći master

 • U master sekciji klikni ime ispod mastera da bi izabrao celi master
 • Izaberi master opcije za (Master Otions For) u meniju palete strana.

Pamćenje mastera u dokumentu

Uradi sledeće:

 • Da bi sačuvali master u stranici, dovucite ga (drag) iz master sekcije na ikonicu stranice u sekciji stranica, i kada se pojavi crni okvir na ikonici pustite miš.
 • Da bi sačuvali master u više stranica, dovucite ga iz master sekcije na broj stranice u sekciji stranica. Kada se pojavi crni okvir pustite miš.


Slika 3.

 

Pamćenje mastera u više stranica

 • U sekciji stranica odaberi stranice u kojima `eliš da sačuvaš novi master
 • Uradi sledeće:
  • Ako ste odabrali stranice, pritisnite Alt (Windows) or Option (Mac OS) kada kliknete master.
  • Ako niste odabrali stranice, kliknite Sačuvati master (Apply Master) na stranice u sekciji stranica, izaberi master da ga sačuvaš. Mo`eš ukucavati brojeve stranica koristeći sekciju brojeva, mogu se odvajati i slagati zarezima.

 
Slika 4.

Spajanje jednog mastera sa drugim

Ovo je moćan način spajanja dva mastera, da ne biste morali dodavati jedan po jedan. (Slika 5)


Slika 5.

U master sekciji, uraditi sledeće:

 • izaberi master i izaberi opcije mastera (Master Options) u meniju palete stranica. Za spajanje mastera (For Based on Master) izaberi, drugi master, i klikni OK.
 • Dovuci master sa kojim oćeš da spajaš drugi, i ako hoćete da se spiju samo master onda spustite ga na ikonicu, a ukoliko hoćete na sve stranice onda ga ispustite na brojeve stranica. Kada ga dovučete ne puštajte dok se ne pojavi crni okvir oko ikonice.


Slika 6.

Index