INDESING

Ruleri

Ruleri su lenijari koji se pojavljuju na svakoj stranici. Oni omogućavaju preciznije postavljanje objekata na željeno mjesto. Oni mogu biti vidljivi ili skriveni na ekranu ali se ne pojavljuju prilikom štampanja.

 

Da biste prikazali ili sakrili rulere
na stranici izaberite
View > Show/Hide Rulers

 

Jedinice mjerenja i ruleri

Za mjerenje možete izabrati jednu od nekoliko standardnih jedinica. Mijenjanje jedinice za mjerenje  ne utiče na položaj objekta na stranici.
Moguće je podesiti i različite jedinice kod vertikalnog i horizontalnog rulera.

 

 

Željene jedinice za mjerenje možete podesiti na dva načina.

I

Izaberite: Edit > Preferences > Units & Increments, pojaviće se:

 

Kod Horizontali Vertical padajuće liste izaberite jedinicu za mjerenje koju želite da koristite za horizontalni i vertikalni ruler, dijalog prozore, i palettes. Ako izaberete Custom, ukucajte broj tačaka nakon koje će ruler pokazati glavnu naznaku.
Pritisnite OK.

     II
Sekundarnom tipkom miša kliknite na ruler koji želite da promjenite i izaberete željenu jedinicu.
 

 

Da biste privremeno koristili drugu mjernu jedinicu:

Označite postojeću vrijednost u palette ili dijalog prozoru i ukucajte novu vrijednost iza koje stavte oznaku željene jedinice.

Jedinica:               oznaka:                          Primjer
Inč                       i or in or inch                  5.25i
Milimetar              mm                                48mm
Picas                     p                                    3p
Points                   p (prije vrijednosti)         p6
Picas i points         p (poslije vrijednosti)      3p6
Ciceros                 c                                    5c

 

Mijenjanje nulte tačke na rulerima

Nulta tačka se nalazi u gornjem lijevom uglu stranice, u ravnini prve linije.
Možete je pomijerati da biste izmjerili daljinu ili olakšali mjerenje objekata i njihovo pravljenje.

 

Da biste pomjerili nultu tačku:

  • Kliknite na kvadratić, koji spaja rulere, u gornjem lijevom uglu stranice, (1)
  • povucite na mjesto gdje želite da postavite nultu tačku. (2)

1                  2

 

Da biste vratili nultu tačku na pravo mijesto:
Dvostruki klik na kvadratić koji spaja rulere.

 

Da biste onemogućili mijenjanje nulte tačke:
Sekundarnom tipkom miša kliknite na kvadratić koji spaja rulere i izaberete Lock Zero Point or Unlock Zero Point (zaključavanje nulte tačke ili otključavanje nulte tačke)
 

 

Index