INDESING

Kreiranje tabela

UVOD:UKRATKO O TABELAMA

Tabela se sastoji od redova i kolona. Redovi i kolone kreiraju/čine polja (cells). Polje je zapravo neka vrsta okvira u koji možete staviti tekst, grafiku ili durgu tabelu. Da biste napravili ili modifikovali tabelu i načinili je onakvom kakvu želite, na raspolaganju vam stoje različite opcije: možete promeniti veličinu redova i kolona, pridružiti im određenu boju, rotirati tekst, proširiti ili dodatno podeliti neka polja unutar tabele.

Da biste kreirali tabelu u Adobe InDesign-u, treba da koristite komande koje su vam na raspolaganju u meniju TABLE ili pod "prozorom" TABLE PALETTE (slika 1 i 2).

Slika 1 i 2.

KREIRANJE TABELE

Tabela se može kreirati na nekoliko načina:

 1. upotrebom tzv. Type tool T opcije (slika 3) možete napraviti okvir za tekst ili umetnuti tabelu u postojeći tekst ili postojeću tabelu.
 2. Izborom opcije TABLE i INSERT TABLE (glavni meni), slika broj 4.
 3. Aktiviranje dugmadi: SHIFT + Ctrl + ALT + T.

Slika 3 i 4.

Poglavlje o kreiranju tabela u Adobe InDesign će obraditi i sleddeće opcije:

 1. DODAVANJE SADRŽAJA TABELI
 2. KREIRANJE PO TABELI
 3. KREIRANJE TABELE IZ POSTOJEĆEG TEKSTA
 4. PRETVARANJE TABELE U TEKST
 5. UZIMANJE I APLICIRANJE TABELE IZ WORD-a i EXCEL-a U INDesign
 6. PRAVLJENJE TABELE UNUTAR TABELE

DODAVANJE SADRŽAJA U TABELU

U tabelu možete dodati tekst, grafiku, drugu tabelu i tabelarno polje.

 1. Dodavanje teksta u tabelu:

Tekst u tabelu možete staviti:

 • da ga direktno unesete/ukucate u tabelu
 • da kopirate već postojeć tekst i unesete ga u tabelu.

Veličina polja tabele se prilagođava veličini teksta koji je unesen (sem u slučaju kada ste uneli tzv. Fiksne veličine polja tabele).

Upotrebite tzv. Type Tool T.

Upotrebite vođicu (insertion point) za početak reda u tabeli i jednostavno otkucajte željeni tekst. Pritisnite TAB ili Shift+TAB, kako biste vođicu pomerili u prethodno ili naredno tabelarno polje.

CUT&COPY (rezanje i kopiranje teksta): postavite vođicu u tabelu i izaberite opciju EDIT>PASTE.

Postavite vođicu (insertion point) na željeni deo tabele, izaberite opciju FILE>PLACE, pa duplim klikom miša na ime tekst-file koji želite preneti završite komandu.

b) Dodavanje grafike u tabelu:

Postavite vođicu (insertion point) na deo tabele u koji želite dodati grafiku, izaberite FILE>PLACE i duplim klikom miša na ime file-a u kojem se nalazi grafika završite komandu.

Pažnja!!!

Da biste izbegli situaciju da vam grafika bude veća odn. Izlazi iz linija tabele, prvo grafiku prenesite u polje van tabele. Koristeći tzv. SELECTION TOOL, možete promeniti veličinu/iseći delove slike koji vam ne trebaju. Zatim upotrebom tzv. TYPE TOOL-a (PASTE), unesite sliku u odabrano polje tabele.

Tzv. SELECTION TOOL vam se nalazi pod oznakom crne strelice (ë ), (slika 4a).

Slika 4a.

Da biste dodali ili uklonili grafiku (copy&cut) ili čak okvir, upotrebite tzv. TYPE TOOL T za označavanje željenog tabelarnog polja. Zatim izaberite opciju EDIT>PASTE. 

KRETANJE UNUTAR TABELE

Unutar tabele (odn. Iz jednog u drugo tabelarno polje), možete se pomerati uz pomoć tastature ili miša.

Pažnja!!!

U slučaju da vam se tabela nalazi na vrhu tekstualnog polja i želite da tekst prati liniju tabele, postavite vođicu (insertion point) na početak prvog tabelarnog polja, pritisnite strelicu koja ukazuje na levo (ç ) i počnite kucati.

Pomeranje u iduće ili prethodno tabelarno polje:

Za kretanje po tabeli možete koristiti jednu od sledećih opcija:

 • pritisnite TAB da biste prešli u naredno polje. Ako ovu operaciju “uključite” u momentu dok se nalazite u poslednjem tabelarnom polju, formiraćete novi, dodatni red u tabeli.
 • pritisnite SHIFT+TAB kako biste prešli u prethodno tabelarno polje. Aktiviranjem ove komande dok se nalazite u prvom polju tabele, vaša vođica (insertion point) će se pomeriti u poslednje polje tabele.
 • pritiskom na strelice za navođenje (tastatura, dole desno), možete se kretati unutar tabelarnih polja i između tabelarnih polja.
 • pritiskom na desnu strelicu u momentu dok se vođica nalazi u poslednjem tabelarnom polju, vođica će se pomeriti u prvo tabelarnno polje tog reda.
 • pritiskom na donju strelicu, u slučaju kad vam se vođica nalazi u polsednjem tabelarnom polju neke kolone, vođica će se pomeriti na prvo tabelarno polje iste kolone.

Pažnja!!!U slučaju da radite sa velikim tabelama, da biste lakše “skakali” iz jednog tabelarnog reda u drugi, možete koristiti sledeće komande:

  1. CHOOSE TABLE> GO TO ROW (slika broj 5)
  2. Odredite broj reda u koji želite preći (ROW NUMBER) i kliknite OK.
Slika broj 5.

KREIRANJE TABELE IZ POSTOJEĆEG TEKSTA

Prije nego započnete sa prebacivanjem/konvertovanjem teksta u tabelu, obavezno provertie da vam je tekst pravilno uređen / set up-ovan.

 1. koristeći tzv. TYPE TOOL T, označite tekst koji želite konvertovati u tabelu
 2. izaberite naredbu TABLE>CONVERT TEXT TO TABLE (slika br. 6).
Slika broj 6.

PREBACIVANJE / KONVERTOVANJE TABELE U TEKST

Prilikom konvertovanja tabele (njenog sadržaja) u tekstovnu poruku, InDesign uklanja linije koje su označavale redove kolone i polja tabele. Umesto linija redova pojavljuju se redovi teksta, odnosno paragrafi umesto linija kolona.

 1. upotrebite tzv. TYPE TOOL T, postavite vođicu (insertion point) u tabelu ili na izabrani deo tabele
 2. izaberite naredbu CHOOSE TABLE > CONVERT TABLE TO TEXT (slika br. 7).
Slika broj 7.

UNOŠENJE TABELA IZ DRUGIH PROGRAMA / APLIKACIJA

Tabele napravljene u drugim programima (Excel ili Word), mogu se prebacivati u InDesign jednostavno kopiranjem (Copy&Paste). 

UMETANJE TABELE U TABELU

Tabela se može umetnuti u tabelu. U slučaju da kreirate tabelu u tabelarnom polju druge tabele, NE MOŽETE koristiti miša ni za jedan deo veće tabele (ona u koju umećete tabelu). Umesto toga, proširite kolone i redove ili stavite vođicu u prvi deo tabele i koristite tzv. SHORTCUT KEYSTROKES da biste pomerili vođicu i izabrali željeni tekst.

Tabelu u tabeli možete napraviti na jedan od sledećih načina:

 1. označite polje ili tabelu koju želite umetnuti, izaberite komandu EDIT>CUT ili COPY. Stavite vođicu u polje ili tabelu u kojoj želite da se manja tabela pojavi, a zatim odaberite komandu EDIT>PASTE.
 2. kliknite na tabelu, izaberite opciju TABLE>INSERT TABLE, odredite broj kolona i redova i kliknite na OK.

Index