Animation Shop 3 kao jedan grafičkički program odličan je za pretvaranje vide klipova u animacije GIf-formata.

 

Postupak:
  1. Klik na ikonu Open
  2. Izaberi  Video Clip
  3. Dugme Open
  4. Dugme OK
  5. File-Save as
  6. Ukucaj naziv dokumanta
  7. Dugme Save
  8. Dugme Next
  9. Dugme  Finish

 

sadržaj