Save (iz Toolbar-a)

Postupak:

  1. Izabrati ikonicu Save iz Toolbar-a
  2. Upisati ime pod kojim zelimo da snimimo dokument
  3. Dugme Save
  4. Dugme Next
  5. Dugme Next
  6. Dugme Finish
  7. Kraj

sadržaj