Stvaranje animiranog GIF-a

 

Animirani gif je datoteka sa grafičkim sadržajem, sastavljena od dvije ili više slka kje se brzo smjenjuju i daju efekat kretanja.

Na primjeru je prikazano stvaranje animiranog gif-a ubacivanjem predhodno urađenih slika u Microsoft Paint-u.

Klikom na ikonu Animation Wizard (na toolbar-u) ili u File meniju dobijate prozor Animation Wizard-a.

 

Postupak:
 1. Desni klik na ikonu Animation Wizard(toolbar) ili desni klik na Animation wizard(file)
 2. Kraj

U ovom dijelu možete da postavite dimenzije vaše nove animacije:
 • Same size as the first image frame-postavlja veličinu animacije prema veličini prve slike
 • As defined here-možete da postavite veličinu koju želite.

U ovom dijelu postavljate boju pozadine:
 • transparent-prozirna pozadina
 • Opaque-birate boju koju želite desnim klikom na postavljenu boju.

U slučaju da slike nisu jednake veličine, birate gdje da je postavite:
 • Upper left corner of the frame-postavljate animaciju u gornji lijevi ugao
 • Centered in  the frame-na centar

Kada slika zbog nejednake veličine zauzme samo dio okvira(frame), birate kako želite da  ispunite ostatak okvira.

 • sa bojom
 • Sa sadržajem predhodnog okvira(frame)

U ovom dijelu birate koliko putaželite da se ponavlja vaša animacija:
 • Yes, repeat the animation indefinitely-ako želite da je pušta beskonačno
 • play it-birate koliko puta da je pušta
 • How long do you want each frame to be displayed-birate koliko dugo  želite da stoji jedan okvir(frame)

 

Klikom na dugme Add Image(dodaj sliku), dodajete slike u vašu novu animaciju

Izaberite slike za animaciju, onim redosljedom kojim želite. Zatim klik na dugme Open

Prikaz slika po onom redoslijedu po kojem ste postavili slike

Možete da ih brišete(remove image), da ih pomijerete gore(move up) ili dole(move down)

Ovo je poslijednji prozor Animation Wizard-a. Klikom na dugme Finish stvara se vaša animacija.
Vidi animaciju

sadržaj