Crop tool

Crop tool je alatka kojom siječete sliku da bi stvorili snažniju kompoziciju i da promijenite fokus slike. Rezanjem slike možete da odbacite nepotrebne dijelove ili da smanjite memoriju koju ona zauzima.

 

 

Postupak:
  1. klik na ikonu croop tool na tools toolbar-u
  2. klik na sliku i vući croop prostor do željene pozicije
  3. klik na ikonu Apply na tool options
  4. kraj

natrag