GIF-format

GIF (Graphics Interchange format) je star format, koji je i danas popularan za prikaz jednostavnih slika na Webu.

GIF slike su dubine piksela 8 bita (dozvoljavaju da slika ima do 256 različitih boja) i uvek su komprimovane. Metod kompresije, LZW, razvili su 1977. J. Ziv i A. Lempel, a kasnije usavršio Terry Welch. Ovo je algoritam kompresije bez gubitaka, koji odlično komprimuje jednostavne slike sa velikim oblastima obojenim istom bojom.

GIF format je dobar izbor za crteže, crno-bele slike i za sitan tekst. Zbog male dubine piksela, a i zbog prirode LZW algoritma (koji ne komprimuje dobro slike sa neprekidnim tonovima) nije dobar za prikaz fotografija, jer fotografije gube oštrinu kao što je prikazano na primjeru:

 

fotografija u JPG-formatu

fotografija u GIF-formatu

 

Format GIF koristi indeksnu boju, što ga znatno razlikuje od formata RGB slika.Kod RGB slika, za svaki piksel se navode brojevi koji određuju količinu crvene, zelene i plave komponente boje piksela.

U formatu GIF, sve boje koje na slici postoje zadaju se u posebnoj tabeli boja. Ova tabela se naziva paleta ili CLUT (Color Lookup Table, tabela pretraživanja boja). Ova tabela sadrži do 256 ulaza, što ograničava broj boja koje na slici mogu postojati na 256. Za svaki piksel slike se dalje ne definiše boja, nego se zadaje ulaz (broj od 0 do 255) u CLUT.

Jednostavne slike se u formatu GIF odlično komprimuju, tako da se dobijaju mali fajlovi. Ovo je jedan od razloga što je ovaj format i dalje vrlo korišćen na Webu. GIF ima i neke druge osobine koje su razlog da se toliko dugo održao, bez obzira na pojavu velikog broja novijih grafičkih formata. U te osobine spadaju preplitanje, transparentnost, i mogućnost pravljenja animacija.

 

natrag