Transparentnost

 

Transparentnost. Sve bitmapirane slike u računaru predstavljene su matricom piksela, koja je uvek pravougaonog oblika. Osobina transparentnosti omogućuje da slika ne mora da ima pravougaonu konturu.

Ako neki piksel slike proglasimo za providan (transparentan), on se neće na ekranu videti, nego će se kroz njega "provideti", i tu ćemo umesto slike videti odgovarajući deo pozadine na kojoj slika leži. Tako, ako želimo da naša slika ima kružni oblik umesto pravougaonog, sve piksele naše (pravougaone) slike van kruga možemo definisati kao transparentne.

Transparentni GIF je jednostavno realizovati. Za transparentne piksele u CLUT-u se rezerviše jedan ulaz, koji predstavlja "providnu boju".

Transparentnost je podržana za format GIF89a, ali ne i za GIF87a.

 

natrag