Vrste grafičkog prikaza

 

Postoje dvije vrste grafičkog prikaza:
  • rasterska (bitmapirana) grafika
  • vektorska grafika

Rasterska grafika je pojam koji opisuje sliku sastavljenu od sićušnih obojenih kvadratića, zvanih pikseli.Osnovna osobina ove grafike je da ima određenu rezoluciju i ne može se uvaćavati i smanjivati bez gubitka kvalitete. Odnosno tačkice od kojih je slika stvorena postaju vidljive.Kod takvih programa, kada povučete liniju on je pretvoti u sićušne kvadratiće poslagane jedan do drugog koji tvore jednostavnu sliku.tu spadaju programi kao sto su: Photo-Paint, Micrografxov Picture Publisher i Uleadov PhotoImpact.

 

primjer 

Vektorska grafika je definisana jednačinama koje određuju crte, oblike i položaje. Sastoji se prvenstveno od objekta u slici. Objekti mogu biti linije, krugovi, kvadrati, trouglovi, spirale ili drugi oblici. Vektorske slike su obicno su konstruisane od linija. Umjesto da sliku crtama tačku po tačku, kao u paint programima, u vektorskoj grafici sliku crtamo matematičkim funkcijama.Vektorsku se grafiku može beskonačno povećavati i smanjivati. Bez obzira na to koliko velikom učinite svoju sliku, uvijek izgleda savršeno. Zapravo grafika može izgledati i bolje kada je uvećana zato što su krivulje glađe.Programi za stvaranje vektorskih grafika su AutoCad, Corel Draw, i sl.

 

primjer 

natrag