Programski jezici Pascal i Java
Niz /ARRAY/ - Formiranje novog niza

1 Učitati niz A od n članova. Formirati novi niz B od članova niza A, s tim da se prvo kopiraju pozitivni, nule pa negativni članovi niza. Pascal - Java
1_2 Formirati niz od 20 članova prema početnim članovima niza: 1,3,5,7,... Pascal - Java
1_3 Formirati niz od 20 članova prema početnim članovima niza: 2,4,6,8,... Pascal - Java
1_4 Formirati niz od 20 članova prema početnim članovima niza: 1,3,2,4,3,5,4,6,... Pascal - Java
2 Učitati niz X od n članova.  Formirati novi niz Y od n članova gdje su članovi niza Y jednaki recipročnim vrijednostima članova niza X. Za vrijednosti članova niza Xi=0 i vrijednost člana niza Yi je nula:
Pascal - Java
3 Učitati  dva niza A i B od po M članova.  Formirati  treći niz C od M članova prema izrazu: C[i]=A[i]+B[i]. Pascal - Java
4 12.101. Učitati  dva niza A i B od po M članova.  Formirati  treći niz C od m članova prema izrazu:
Pascal - Java
5 Učitati  dva niza A i B od po n članova. novi niz  C od n članova prema slijedećem izrazu:
Pascal - Java
6 Učitati  dva niza A i B od po n članova. novi niz  C od n članova prema slijedećem izrazu:
Pascal - Java

    abc Algoritmi    abc BASIC    abc Turbo Pascal    abc C++    abc Java    abc C    abc Python    abc Dev-Pascal    Index