Izdavanje poruka o greskama

        Kada Mathcad otkrije gresku dok racuna rezultat nekog izraza, on na njega postavi poruku o greski i naglasi pogresno uneseno ime ili operatora crvenom bojom.
        Poruka o greski je vidljiva samo onda kliknete na tu gresku.
        Ukoliko neki izraz sadrzi gresku, mathcad ga ne moze izracunati.