kontrolisanje izracunavanja

-automatsko izracunavanje

-manualno izracunavanje

-prekid racunanja

-iskljucivanje jednacina

sadrzaj