Analitička geometrija

KRUG

Jednačina centralnog kruga

Opšta jednačina kruga

 

 

ELIPSA

Jednačina centralne elipse

Opšta jednačina elipse

 

 

HIPERBOLA

Jednačina centralne hiperbole

Opšta jednačina hiperbole

 

 

PARABOLA

Jednačina centralne parabole

Opšta jednačina parabole