Text box  

Ovo je pravuogaona kutija, koja okruzuje prostor za tekst, kada se kursor  nalazi u njoj.