Text region   

Pravougaoni prostor rezervisan za kucanje teksta.Prostor za tekst moze da ima sirinu                          i duzinu i da bude smjesten bilo gdje na radnom listu.