Tekst stil  

Tekst stil je stavka koja se koristi da dopuni  tekstualni font i karakteristike paragrafa  teksta.                       Ako ne izaberete sopstveni stil,program  sam  koristi "normalni"  text style sa posebnim izborom                   teksta i karakteristika paragrafa.                                             

Stil

Ako vam je kursor u matematickom prostoru, izmedju brojeva i promjenjivih, ovaj prozor daje saopstenje o matematickom stilu(math style).Math style lista bice matematicke varijable,matematicke konstante,ili bilo koji od stilova koji ste Vi izabrali.

Ako je vas kursor u prostoru za tekst,ovaj prozor  daje saopstenje o stilu teksta koji se odnosi na prostor za tekst.Type Size prozor pokazuje pojedinosti o tipu prostora za tekst.