Potrebne informacije koje su bile neophodne pri pravljenju maturskog rada autor je pronašao u
knjigama TCP/IP Brian Komara
               Internet Peter Kenta
časopisima  BUG i Mreže
RFC dokumentima  br.  1112, 793, 1884 i 2068