Sadrzaj:

1. o okruzenju

2. pravljenje i slanje poruka

3. citanje i organizovanje poruka

4. adresar

5. upravljenje sa velikim brojem poruka

6. citanje vijesti i poruka bez internet konekcije