Slanje Cc i Bcc pisma

Kada želita da više osoba odjednom primi isto pismo, tada koristite polje Cc.

Cc je skraćenica od engleskog Carbon copy što znači kopija. U ovom polju unesete e-mail adrese svih primalaca ovog pisma, s tim da ih razdvajate ovim znakom ";". Tako poslano pismo će dobiti svi navedeni primaoci odjednom i pri tome će svaki od njih moći da vidi ko je sve još dobio to pismo.Ukoliko želite da neke ili sve od osoba kojima šaljete to pismo ne vide ko ga je još dobio, njihove adrese unesite u polje Bcc (Blind Carbon Copy). U prozoru za pisanje pisama ovo polje se ne vidi sve dok ga ne uljučite klikom na meni Viewte odabirom opcije All Headerskada ćete dobiti ovakav prozor za unos.Adrese primaoca u Bcc polju unesite na isti način kao i adrese u Cc polju
(razdvajajući ih sa ";")