3. DEV PASCAL
3.6. Kopiranje programa iz čitača /BROWSER/ u Dev-Pascal okruženje

Kopiranje programa iz čitača /BROWSER/ u Dev-Pascal okruženje, postupak:

 1. Otvoriti novi dokument za izvorni kod UNTILTELD dokument;
 2. Obrisati postojeći izvorni kod - program;
 3. Aktivirati prozor čitača /BROWSER/;
 4. Označiti kod /SELECT/ u čitaču /BROWSER/;
 5. Desnim klikom miša
 6. Otvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/ ;
 7. COPY opcija;
 8. Aktivirati Dev-Pascal okruženje;
 9. Desnim klikom miša;
 10. Ootvara se meni prečice /SHORTCUT MENU/;;
 11. PASTE opcija;
 12. Pojavljuje se označeni kod iz čitača /BROWSER/;
 13. KRAJ.

 

Index