3. DEV PASCAL
3.6. Kompajliranje i izvođenje programa /COMPILE & RUN program/ u Dev_Pascal okruženje

Kompajliranje i izvođenje, postupak:

  1. COMPILE dugme;
  2. SAVE dugme;
  3. Otkucati ime pod kojim će se čuavati SOURCE kod;
  4. CONTINUE dugme;
  5. RUN dugme;
  6. Otvara se prozor sa ispisom pri izvođenju programa;
  7. KRAJ.

 

Index