3. DEV PASCAL
3.14. Otklanjanje grešaka /DEBBUG/

Otklanjanje grešaka /DEBBUG/, postupak:

  1. Napisati program;
  2. COMPILE dugme;
  3. Lista grešaka se pojavljuje u dijelu za greške;
  4. Dvostruki klik na listu greške;
  5. Otkucati ispravku;
  6. COMPILE dugme;
  7. Ako nema grešaka lista je prazna;
  8. Kraj.

 

 

Index